مدیران ارشد شرکت گل پوشش دلیجان


مدیرعامل:غلامرضا بیگی


مدیر فروش:
همراه:09181617868

رئیس هیئت مدیره:عباس بیگی


مدیر بازرگانی:مهدی بیگی