شرکت گل پوشش دلیجان تولید کننده انواع عایق رطوبتی و مشتقات پلیمری
آن مطابق با استانداردهای بین المللی و استاندارد ملی ایران آمادگی دارد مطابق
 با نیاز مشتریان لایه ایزوگام تخصصی برای کاربرد خاص با سفارش تولید کند...

  کیفیت دلیل انتخاب
                             ، شباهت دلیل اشتباه